Kilka słów o metalograficznych badaniach makroskopowych

Kiedy widzimy frazę, jak ta powyżej, zastanawiamy się usilnie, z jaką częścią kosmosu jest ona związana. Kiedy pojęcie jest złożone, czasami nawet wyszukiwarka internetowa zawodzi nas i nie jest w stanie zwrócić jednoznacznego wyniku. W takiej sytuacji dobrze jest rozbić pojęcie na mniejsze składowe.

Badania metalograficzne i badania makroskopowe

metalograficzne badania makroskopoweZ językowego punktu widzenia, pojęcie „metalograficzne badania makroskopowe” dotyczy tak naprawdę dwóch typów badań, które zostają wykorzystane dla przebadania jednego i tego samego obiektu w tym samym czasie. Sprawdzamy więc najpierw, czym są badania metalograficzne. Bez większego problemu dowiadujemy się, że polegają one na obserwacji naturalnych powierzchni lub przygotowanych specjalnie zgładów metalograficznych. Obserwacje te mają na celu określenie struktury, ocenę jakości lub wykrycie wad w badanym materiale. Badania metalograficzne dzielą się na badania makroskopowe i mikroskopowe. W tym momencie zagadka naszego złożonego pojęcia jest już tak naprawdę rozwiązana. Dowiadujemy się bowiem, że chodzi o badania przeprowadzane na zgładach metalograficznych przy pomocy nieuzbrojonego oka lub przy powiększeniach nieprzekraczających trzydziestokrotności. Przy pomocy badań makroskopowych możemy wykryć pęknięcia, pęcherze lub zawalcowania, czyli wszystko to, co jesteśmy w stanie dostrzec na powierzchni przedmiotu gołym okiem. Badania makroskopowe pozwalają też na ocenę zanieczyszczenia powierzchni siarką lub fosforem, a także włóknistości czy też kierunkowości struktury.

Przykład metalograficznych badań makroskopowych pokazuje, w jaki sposób możemy poradzić sobie z nieznanymi, złożonymi pojęciami, których znaczenie – z jakichkolwiek względów – potrzebujemy poznać. Nie jest to tak trudne, jak mogłoby się wydawać, prawda?